VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) (U05)

Steeds meer bedrijven eisen dat hun opdrachtnemers over een certificaat VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) beschikken. VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico en/of in risicovolle omstandigheden (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties zoals de bouw, civiele techniek, etc.). Werkgevers en werknemers hebben beiden hun eigen taken en verantwoordelijkheden om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te bevorderen.

Door werknemers op te leiden over VGM-aspecten (veiligheid, gezondheid en milieu) wordt de kennis en het bewustzijn vergroot. Werknemers leren de risico’s verbonden aan het werk te herkennen en doeltreffende maatregelen te nemen met als doel gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen. Een gezonde organisatie beschikt over deskundig personeel dat in staat is de veiligheid voor zichzelf en anderen te waarborgen. 

VCA opleidingen

Het type opleiding wordt bepaald op basis van uw functie. Afhankelijk van uw leervermogen kan er gekozen worden voor een bepaalde cursusduur (1 daagse of 2 daagse cursus). Informeer hiernaar bij aanmelding.
Voor wat betreft VCA kunnen wij u de volgende opleidingen aanbieden: