Privacy statement LOCC BV

 

LOCC BV respecteert de privacy van u als opdrachtgever/cursist. Wij vinden dat goede klantenzorg samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Dit privacy statement beschrijft hoe wij aangeboden persoonsgegevens voor het volgen van een of meerder van onze opleidingen/cursussen verzamelen, verwerken en beheren.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens:

·         Door middel van opdrachten voor het volgen van een opleiding/cursus worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor inschrijven en certificeren van opleidingen die bij LOCC BV te volgen zijn.

·         De gegevens die u of de opdrachtgever ons toestuurt worden bewaard zolang dit nodig is voor het inschrijven van, en het uitnodigen voor een (herhalings)cursus, en de volledige  afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven hierboven.

·         Eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van klanten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de opdrachtgever/cursist.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij LOCC BV?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

De persoonsgegevens worden beheerd door LOCC BV. Op grond van de AVG is LOCC BV formeel de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:

LOCC BV
Rondven 31
6026PX Maarheeze

Tel. Nr.: 0495-595099
E-mail: info@locc.nl

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen? Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u indienen bij de organisatie die persoonsgegevens van u hebben. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2018. LOCC BV behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.