Basis ploegleider bedrijfshulpverlening

Werknemers die een BHV diploma hebben en  in het kader van bedrijfshulpverlening een leidinggevende rol krijgen kunnen de cursus basis ploegleider bedrijfshulpverlening volgen.

De basiscursus ploegleider bedrijfshulpverlening:

  • is een naar praktijk vertaalde cursus;
  • behandelt de modules: Wet- en regelgeving. De organisatie van de bedrijfshulpverlening. Bedrijfsnoodplan ontruimingsplan. Ontruiming. Inzet, communicatie en motivatie en verkenning. Salvage.
  • bekijk hier de cursusinhoud.
  • heeft voor een optimale begeleiding maximaal 8 deelnemers;
  • bedraagt 2 dagen á 8 uur / 4 avonden á 3 uur.

Voor een prijs op maat neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Inbegrepen:

  • koffie, thee en lunch;
  • het BHV Ploegleider cursusboek;
  • het BHV Ploegleider examen;
  • het BHV Ploegleider certificaat/diploma en pasje.

Geldigheid
Conform de Arbo-wet dienen kennis en vaardigheid op peil te worden gehouden. Indien men een Diploma conform NAVR heeft, dient men minimaal één keer per jaar een herhalingstraining te volgen. Om aan deze verplichting te voldoen kan de training Bedrijfshulpverlener Ploegleider herhaling gevolgd worden.