Over LOCC

Lukkien OpleidingsCentrum Cranendonck heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een veelzijdig en gerenommeerd opleidingscentrum  op het gebied van arbo- en veiligheidstrainingen. Om veiligheid, gezondheid en welzijn te bevorderen is het belangrijk dat mensen hiervoor professioneel worden getraind en opgeleid. Door te investeren in opleiden, investeert u in de vak- en veiligheidsbekwaamheid van u als werkgever en werknemer en daarmee in de veiligheid in uw organisatie.

Naast de bedrijfshulpverleningscursussen, vca opleidingen, cursussen gericht op het veilig werken met transportmiddelen, etcetera, is er een toenemende vraag naar bedrijfsgerichte trainingen. Steeds meer organisaties wensen op een duurzame wijze te investeren in hun organisatie en personeel. Opleiden gaat verder dan kennisoverdracht en het beoefenen van praktische vaardigheden. Door dieper in te gaan op de samenhang van de organisatorische- en individuele factoren, specifiek aan de betreffende persoon en organisatie, zal de mate van bewustzijn groeien waardoor houding, gedrag en motivatie worden beïnvloed.

Met ons breed georiënteerd team van ervaren instructeurs spelen we in op uw specifieke behoefte.

Realistisch en vooral doen
Om de theoretisch opgedane kennis direct te vertalen naar de praktijk beschikt LOCC over een zeer veelzijdig praktijkoefencentrum. In afstemming op de doelgroep kan de praktijk reëel worden geënsceneerd waarbij de cursist uitgedaagd wordt zijn vaardigheden toe te passen.orologi replica

Veiligheid als geheel onderbrengen bij LOCC
Om onze klanten in een compleet dienstenpakket m.b.t. veiligheid en arbo te kunnen voorzien heeft LOCC een partner Lukkien Bedrijven BV. Zij starten waar het opleiden stopt.

      

Naam: *
Telefoon: *
E-mailadres: *
Opmerkingen:
Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met ons privacy beleid