Bedrijfshulpverlening

Een goede voorbereiding over hoe te handelen tijdens een noodsituatie is van essentieel belang om de veiligheid en gezondheid van werknemers en personen die in uw organisatie te gast zijn te waarborgen. Iedere organisatie dient dan ook te allen tijde over een voldoende adequate bedrijfshulpverlening te beschikken. In algemene zin dient de werkgever ervoor te zorgen dat de BHV’ers voldoende zijn opgeleid, uitgerust en georganiseerd, zodat zij hun taken adequaat kunnen uitvoeren.

Afhankelijk van de door de werkgever gekozen opbouw van de bedrijfshulpverlenings- of noodorganisatie kan blijken dat er meerdere actoren actief zijn binnen de organisatie.
Zo bieden wij de volgende opleidingen aan:replica watches

De opleiding tot BHV'er bestaat uit Eerste levens reddende handelingen, Brand, Ontruiming en Communicatie. De opleiding tot EHBO'er richt zich op het behandelen van lichamelijk letsel. De EHBO'er zal ook als er zich geen calamiteit heeft voorgedaan de zorg dragen over de behandeling van kleine en grotere letsels.